Nieuws

Architectuurpodium Assen is in 2019 opgeheven en op deze site ziet u dus ook geen nieuws meer.
Enkele activiteiten worden nog georganiseerd door DeFKa Research
Programma 2018

Het archief en documentatiecentrum van het Architectuurpodium Assen zijn wegens verhuizing alleen geopend op afspraak: Info@cerclemeudon.nl
De activiteiten concentreren zich in juni, de Maand van de Architectuur, in samenhang met de landelijke Dag van de Architectuur op 1-3 juni en 14-15 juni 2018.
In deze maand staat de verhouding beeldende kunst-architectuur vanouds centraal, nu met de nadruk op de nieuwe binnenstadsvisie van de gemeente Assen.
In tweede instantie besteden we aandacht aan lokale kunstinitiatieven naar het voorbeeld van de 12e Manifesta in Palermo, ItaliŽ.

Voor de 12e Manifesta BiŽnnale in Palermo. Zie: http://m12.manifesta.org/opening-dates/
Duur: 16 juni - 4 november 20181 juni - 17 juni 2018 Maand van de Architectuur Assen

Het Architectuurpodium Assen organiseert samen met DeFKa Research in juni twee gecombineerde activiteiten.
Vrijdag 1 juni - Dag van de Architectuur, thema: Binnenstadsvisie van Assen. Zaterdag 2 juni - Dag van de Bouw. Optioneel: excursie.
Donderdag 14 juni - presentatie TRANS, catalogus-verslag jaaroverzicht SMAHK 2017. Optioneel: excursie. Vrijdag 15 juni - opening Manifesta Palermo als Ďtranscriptieí stedelijke innovatie.
Programma onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor actuele gegevens, plaats en tijd, kijk op http://defkaresearch.com.

Meer informatie over landelijke activiteiten met betrekking tot De Dag van de Architectuur, 1-3 juni nationaal en 16/17 juni Rotterdam, zie de site dagvandearchitectuur.nl11 juni - 2 juli 2017 Maand van de Architectuur Assen

Het Architectuurpodium Assen organiseert in juni, in samenwerking met het SMAHK, twee tentoonstellingen.
In de serie Translocaties zal onder de titel TransConstructie de kunstenaar Amanda van Wijk een presentatie maken met installaties en ruimtelijke objecten.
Daarnaast is er de expositie Locaal Talent/Locale Perspectieven met werken van kunstenaars, vormgevers en architecten uit Assen waarbij het accent ligt op innovatie, ontwerp en structuur. Hierbij staat de relatie tussen beeldende kunst, vormgeving en architectuur centraal. Daarnaast is documentatie aanwezig over recente nieuwbouwprojecten en binnenstadsvisie.

De opening is op zondag 11 juni om 16.00 uur.
De tentoonstelling is te bezichtigen van donderdag t.m. zondag van 13 tot 17 uur.
Adres: Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst, SMAHK Assen, Venestraat 88, 9402GP Assen.

Actuele informatie over extra activiteiten tijdens de maand: facebook.com/kompact.assen
Meer informatie over landelijke activiteiten met betrekking tot De Dag van de Architectuur, 16-18 juni, zie de site dagvandearchitectuur.nlProgramma 2017

Het archief en documentatiecentrum van het Architectuurpodium Assen zijn geopend op donderdag t/m zondag tijdens de reguliere tentoonstellingen van het Stedelijk Museum: www.smahk.nl

De activiteiten concentreren zich in juni, de Maand van de Architectuur, in samenhang met de landelijke Dag van de Architectuur op 16, 17 en 18 juni 2017. In deze maand staat de verhouding beeldende kunst-architectuur opnieuw centraal, nu met als directe context: lokale initiatieven, nieuwe stedelijke infrastructuur en gemeentelijke opdrachtverlening.

In najaar vindt vanaf 30 september een transdisciplinair programma plaats in de voormalige Rijksluchtvaartschool te Eelde, geinspireerd op 100 jaar De Stijl. Het Architectuurpodium zal namens de Cercle Meudon hiervoor onderzoek verrichten naar de inhoudelijke actualiteit van De Stijl-principes.
Dit onderzoek kan beschouwd worden als een vervolg op de tentoonstelling van jongstleden november 2016, getiteld Elementaire Beelding met de bijhorende publicatie 'Een elementair verlangen'.2016
Het Architectuurpodium Assen streeft in 2016 naar een permanente en representatieve vestiging voor documentatie, informatie en inspirerende presentatie van locale architectuur en stedebouw. Daartoe werkt zij als partner nauw samen met het Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst. Activiteiten concentreren zich in juni, onze Maand van de Architectuur.

24 februari
Werkbezoek Leeuwarden.

1-30 juni
Maand van de Architectuur. Thema: Beelden in de Buurt. In de Molenwijkbuurt in Assen wordt een beeldenroute ontworpen. De Troelstralaan vormt de centrale as waarop de kunstwerken een plaats krijgen. Op de Dag van de Architectuur, 18 en 19 juni, zijn er speciale rondleidingen.

1-30 november
Concrete Universa. Een expositie vooruitlopend op 100 jaar oprichting De Stijl door Van Doesburg in 2017.1 t/m 21 juni 2015
Expositie 'Stad en Periferie'

Bij het Architectuurpodium Assen, Venestraat 88, 9402GP Assen een expositie over de marges van de stad en de interzones tussen stad en industriegebied, stad en natuur, stad en buitenwijk. Mede betrokken bij Jaar van de Ruimte.
Op vrijdag 19 juni, 16.00 uur houdt Isabelle Diks, wethouder Leeuwarden, in het kader van de Dag van de Architectuur een lezing over het thema 'Stad, Periferie en verstedelijking in NoordNederland. Voor volledig programma en meer informatie, zie weblog.
www.wiemaaktnederland.nl
www.dagvandearchitectuur.nl10 en 24 maart, 14 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 juni 2015
Showroom Florijnas

In de Showroom FlorijnAs bent u van harte welkom om de informatie over de FlorijnAs projecten te komen bekijken. Met de laatste ontwikkelingen in bijvoorbeeld De Stadsboulevard, Blauwe As-bruggen en Stationsgebied. Er hangen nieuwe bouwtekeningen, artist impressions van ontwerpen, fotoís en maquette . Deskundigen van de gemeente Assen zijn aanwezig om ze te beantwoorden, in samenwerking met het Architectuurpodium Assen. De showroom aan de Industrieweg 8, is open van 10.00 uur Ė 12.00 uur op: 10 en 24 maart, 14 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 juni.2, 9 en 16 december 2014
Nieuw Hoofdstation Assen

Onlangs werd bekend gemaakt dat Powerhouse company / De ZwarteHond het nieuwe station van Assen gaat ontwerpen. Dit en de overige ontwerpen zijn te zien in de showroom FlorijnAs aan de Industrieweg 8 in Assen. Het Architectuurpodium Assen en de Gemeente Assen nodigen u uit een kijkje te komen nemen. Loop binnen op de dinsdagen 2, 9 en 16 december tussen 10.00 - 12.00 uur,. Medewerkers van het Architectuurpodium Assen en de FlorijnAs zijn aanwezig om een toelichting te geven.

Berichten van de Brink
Florijnas2 t/m 28 november 2014
Tentoonstelling 'In Beweging'

Een expositie over Hans Richter, Kazimir Malevitsj en Theo van Doesburg.
Fotografie, film en digitale media, in samenwerking met het SMAHK.
Opening op zondag 2 november door Paulo Martina van Museum Drachten en het nieuwe Kenniscentrum Van Doesburg.20 september t/m 12 oktober 2014
Tentoonstelling Onvergetelijk! Ars et Sapienza

Jubileumtentoonstelling in SMAHK Assen, waarin apart aandacht voor Architectuurpodium Assen Cercle Meudon. Op de eerste etage van het gebouw aan de Venestraat 88 is een werkpresentatie gemaakt met foto's, documentatie, prints, boeken en projectmaquettes uit de afgelopen jaren.Zondag 22 juni om 15.00 uur
Lezing door Nathalie de Vries

Op de Dag van de Architectuur, 21/22 juni 2014, geeft Nathalie de Vries van Architectenbureau MVRDV een lezing in Theater De Nieuwe Kolk te Assen.
Hoofdonderwerp:
Visies op Openbaarheid en de openbare ruimte in Europa, in Nederland, in Assen en het Noorden.

Mogelijke aspecten die aan de orde kunnen komen:
- stad versus landschap en het concept Noordstad, mobiliteit, bereikbaarheid, stabiliteit (geologisch, politiek, economisch), particuliere initiatieven (het landelijk thema van de DvdA is "mensen maken de stad").

Graag nodigen we u uit om deze lezing met aansluitend discussie bij te wonen in De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1, 9401 ET Assen.Programma 2014

Het Architectuurpodium Assen concentreert zich in 2014 naast het kritisch volgen van recente ontwikkelingen binnen de lokale gebiedsvisies Florijnas, Blauwe As en Havenkwartier, op het documenteren van nieuwbouwplannen en inbreidingsconcepten voor de binnenstad en directe omgeving. In theorie beschouwen we Assen als casestudie voor een regionaal, noordelijk en internationaal, stedelijk denken en plannen, zowel op het gebied van infrastructuur als culturele samenwerking. Daartoe wordt onder meer een lezing georganiseerd op De Dag van de Architectuur, te houden door Nathalie de Vries van architectenbureau MVRDV.

Wegens beperkte financiŽle middelen en de weinig toeschietelijke houding van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, voorheen het zeer stimulerende Stimuleringsfonds voor Architectuur, zal onze signalerende functie zich minder prominent manifesteren en zich in het onderzoek toeleggen op de verdere studie van de relaties tussen (beeldende) kunst, architectuur en openbaarheid. Met deze en de andere bovenstaande activiteiten beogen we de uitvoering van onze voornaamste taken: kennisverdieping en bevordering publieke belangstelling.Woensdagavond 27 november om 20.00 uur
Discussie over Openbare Ruimte

LET OP: de discussie vindt plaats in Studio De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1, 9401 ET Assen.

Vanaf 20.00 uur (tot circa 22.00) wordt er gediscussieerd over 'de openbare ruimte' vanuit een beeldende (kunst) visie bekeken en sociaal-politiek vertaald.
Medewerking o.a. Monica Boekholt, Joep van Ruiten, Harry Cock, Mariet Offermans, Maurice Hoogeveen/Bob Bergsma, Cees Boonzaaijer en het Architectuurpodium Assen CM.

Tevens introductie van de fietsroute 'Assen Extra Kompact'.Zondag 15 september 2013 om 15.00 uur.
Lezing door Tjeerd Wessel

Voor de lezing op Open Monumentendag 2013 heeft Architectuurpodium Assen, Cercle Meudon, gekozen voor het thema Nieuw leven voor naoorlogse scholen.
Is het niet zinvoller om bestaande gebouwen helemaal of voor een deel te verbouwen en te renoveren in plaats van te slopen?

Tjeerd Wessel is werkzaam bij ideŽel onderzoeksbureau Mevrouw Meijer.16 juni t/m 6 juli 2013
Bruggen en Kunstwerken

Een expositie en documentatie met betrekking tot het opnieuw bevaarbaar maken van het Kanaal en de aanbesteding door de Gemeente Assen van zes nieuwe bruggen in deze zogenaamde Blauwe As, waaraan ook het Architectuurpodium ligt.
Met ideeŽn en ontwerpen van kunstenaars: Miriam Bolder, Mariet Offermans, Evert van Fucht, Gert Wijlage.

Op zondag 23 juni van 15.00 tot 16.00 uur, tijdens de Dag van de Architectuur, is er een openbare discussie over het thema Bruggen en Kunstwerken, binnen de context van Stedenbouw en Infrastructuur, en de rol van de kunstenaar/ontwerper. Met Bianca Elbers (stedenbouwkundige bij de Gemeente Assen) en Eric Martijn (beeldend kunstenaar).
Afhankelijk van de weersomstandigheden is er na afloop gelegenheid voor een korte wandeling langs deze Blauwe As. We sluiten af met een drankje.

De tentoonstelling is te zien van 16 juni t/m 6 juli 2013 bij SMAHK/Architectuurpodium Assen, Venestraat 88, 9402GP Assen. Open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13 tot 17 uur.15 t/m 30 maart 2013
Spanning over Bruggen

Onder de titel 'spanning over bruggen' presenteert het Architectuurpodium Assen van 15 t/m 30 maart een introductie op het zogenaamde 'bruggenproject' dat zich concentreert op ontwerpalternatieven voor de nieuwe bruggen in het Kanaal, zoals die door de gemeente Assen zullen worden aanbesteed in de Blauwe As.

Architectuurpodium Assen Cercle Meudon
Venestraat 88
9402GP Assen
0592 315316

Open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13 tot 17 uur.16 november t/m 8 december 2012
De Culturele Ruimte

Van 16 november t/m 8 december is er in het SMAHK, het Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst de tentoonstelling 'De Culturele Ruimte', met als kernthema de culturele infrastructuur van Assen en het idee van het 'Culturele Hart' als fundament van de Gemeentelijke Binnenstadsvisie, dat 'Hart' zou zich bevinden tussen het Drents Museum en De Nieuwe Kolk.
Aan deze tentoonstelling werken architecten en beeldend kunstenaars mee: Wia Stegeman, Frans Jansen, Mariet Offermans, Hans Venhuizen, Paul van Bussel / pvanb architecten, Mieke Hoogeveen.

Vrijdag 16 november om 16.00 uur wordt de tentoonstelling geopend met de jaarlijkse Sandberglezing. Steven ten Thije, onderzoeksconservator Van Abbemuseum Eindhoven, zal dan spreken over het principe van een museum voor hedendaagse kunst, onder de tiitel 'Hoe hedendaags is het hedendaagse museum?'.

Op woensdag 28 november is er in de Aula van het SMAHK een openbare discussie over de culturele ruimte waarvoor ook vertegenwoordigers van de Gemeente Assen zijn uitgenodigd.

SMAHK/Architectuurpodium Assen CM
Venestraat 88
9402GP Assen

0592 315316
www.smahk.nl

Mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Architectuur, Gemeente Assen en het Prins Bernhard Cultuurfonds DrentheZondag 9 september 2012 om 15.00 uur
Open Monumentendag

In het kader van Open Monumentendag 2012 geeft Tjalling Visser bij het Architectuurpodium Assen CM een lezing met de titel Water in de Stad.
De lezing gaat in op de betekenis van historisch water in de stad en het wel en wee daarvan in de tijd. Specifiek wordt ingehaakt op Assen en het project Blauwe As en de mogelijke impact daarvan op de ontwikkeling van de stad.

Tjalling Visser is oud-docent Urban Design en Geschiedenis van Stedenbouw en Landschap aan de Academie van Bouwkunst te Groningen.Zondag 24 juni 2012
Dag van de Architectuur

Op de Dag van de Architectuur, met dit jaar het thema Architectuur en Voedsel, heeft Architectuurpodium Assen CM voor zondag 24 juni een programma over stadplanning, nieuwe initiatieven en voedsel voor u op het menu gezet.

Programma

14:00 -15:00 uur: Herbestemming monumentale panden in Assen.
Korte pitches over mogelijkheden voor hergebruik van het Wapen van Drenthe door Harry Cock, Yvonne Greving en Gert Wijlage.
15:00 - 16:00 uur: Stadsplanning
Eric Vreedenburgh (Archipelontwerpers) houdt een lezing over cityplanning met als voorbeeld Xi'an.
16:00 - 17:00 uur: Architectuur en voedsel.
Bij ons pand is een bescheiden proeftuin in ontwikkeling die dient als voorbeeld van een stadslandbouwproject. Hiervoor zijn ecologische zaden in eigen huis opgekweekt en in de proeftuin uitgezet.
Mijnske Sival zal een toelichting geven over haar project 'Mobiele Tuinen'.

De hapjes, met ingrediŽnten uit de eigen tuin, worden verzorgd door Damiaen Hogervorst.

De toegang is gratis.

De stadsproeftuin is ontwikkeld met medewerking van PrO Assen en Ecoseeds.5 t/m 28 april en 1 t/m 24 juni 2012
De opening is op 5 april 2012 om 17.00 uur

Tentoonstelling Binnensteden
De tentoonstelling, over de ontwikkeling van het stadshart in de plaatsen Coevorden, Assen en Meppel, toont de centrale stadsplanning in heden en verleden in de drie Drentse steden, vergeleken en gerelateerd aan de verschillende visies op de Binnenstad als regionaal, commercieel publiekscentrum met oog voor culturele identificaties.
Door middel van documentatie en fotografie zal worden ingegaan op de vraag naar de houdbaarheid van stedenbouwkundige ontwerpen.
Openingstijden tentoonstelling: donderdag, vrijdag en zaterdag van 13 tot 17 uur.Woensdag 21 maart 2012, van 19.30 tot 22.00 uur
Openbare discussie Herbestemming en Nieuwe Initiatieven

het Architectuurpodium Assen CM organiseert in De Nieuwe Kolk in Assen een openbare discussie over nieuwe initiatieven en herbestemmingmogelijkheden met betrekking tot drie panden in Assen: het Wapen van Drenthe aan de Vaart ZZ, Marktzicht aan het Veemarktterrein en de Graansilo aan de Havenkade. Ook worden verbanden gelegd met nieuwe initiatieven en herbestemmingmogelijkheden in breder perspectief.
Tijdens de forumdiscussie wil het Architectuurpodium Assen CM het onderzoek toespitsen op deze voor Assen markante panden, met de vraag naar hun unieke omstandigheden, de ruimtelijke kwaliteit van de locaties en hun sociaal-cultureel functioneren. Daarbij zal de vraag worden gesteld wat transformatie verhinderd en welke initiatieven er ontwikkeld zijn of ontwikkeld zouden kunnen worden.

Silo Marktzicht Wapen van Drenthe


Wanneer:
Woensdag 21 maart van 19.30 tot 22.00 uur

Waar:
De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1, 9401 ET Assen

Programma:
19.30 Welkom
19.35 Inleiding Paul Meurs
19.55 Inleiding Frank van der Velden
20.15 Inleiding Victor Ackerman
20.35 Pauze
20.45 Forumdiscussie met bovengenoemde sprekers, plus Erik Appel, Ellen Schild en Pieter Brink.
Gespreksleider is Fokko van der Veen
21.45 Afsluiting door Albert Smit, wethouder vastgoed en monumentenzorg Assen

Prof. dr. ir. Paul Meurs
Paul Meurs(1963) is hoogleraar Restauratie aan Technische Universiteit Delft. Hij richt zich op transformatie van bestaande steden, waarbij de centrale vraag is hoe het verleden een plek kan houden in de toekomst. Recente publicatie: Herbestemming in Nederland, Nai Uitgevers, 2011.
Frank van der Velden
Frank van der Velden, namens het Drents Plateau. Hij is Teammanager Monumentenzorg & Herbestemmen bij Nibag Monumentenzorg te Oldenzaal.
Victor Ackerman
Victor Ackerman is architect bij DAAD architecten in Beilen. Voor DAAD was hij medeauteur van het cahier 'Industrieel erfgoed / Zes thema's voor hergebruik'. Hij is tevens voorzitter van de BNA Kring Drenthe.
Erik Appel
Erik Appel is voorzitter van de Asser Historische Vereniging. Hij is medeauteur van 'De canon van Assen: twintig vensters op de Asser geschiedenis' (Asser Historische Vereniging, 2009)
Ellen Schild
Ellen Schild is partner in Studio Groen+Schild BV en pro-grammavoorzitter Architectuurcentrum Rondeel Deventer.
Pieter Brink
Pieter Brink is partner in Bureau B+O Architecten in Meppel en is betrokken bij de ontwikkeling van het Havenkwartier in Assen.
Fokko van der Veen
Fokko van der Veen is directeur bij Kwint Architecten in Assen en ziet architectuur als een vakgebied waarin veel zaken samenkomen, zoals filosofie, beeldende kunst, muziek, literatuur.2012
FlorijnAs-Stadsboulevard Assen

In het kader van de FlorijnAs-visie die de komende jaren de discussie rond de stedelijke ontwikkeling in Assen zal gaan bepalen speelt de Stadsboulevard een beslissende rol. In 2012 zal daarom het Architectuurpodium Assen als Stedelijk Informatiepunt al deze ontwikkelingen op de voet volgen en in de vorm van documentatie toegankelijk houden. Naast deze publieke inventarisatie worden dit jaar presentaties voorbereid over stadskern-ontwerpen, over het thema stedelijk wonen en voedsel (Dag van de Architectuur) en de Culturele As. Extra onderzoek wordt gedaan naar bijzondere monumentale objecten die in aanmerking komen voor herbestemming. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het SfA, Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Stadsboulevard Havengebied 


11 november t/m 3 december 2011
Tentoonstelling en lezing 'Beelden bij Gebouwen'
Jo PessinkBeelden bij Gebouwen is letterlijk een expositie over beelden bij gebouwen, beelden die een relatie aangaan met aangrenzende architectuur. Uitgaande van een eenvoudig ‘speelbeeld’ op het schoolplein van de DeFKa Campis tot een interactief sensorgestuurd ‘speellandschap’ dat bij De Nieuwe Kolk is Assen zal worden geplaatst. Medewerking wordt verleend door onder meer Daan Roosegaarde, Kunstenlab Deventer, Thonik, Jan Jacobs Mulder, Neutelings Rietdijk Architecten en Oosterhuis Lénárd (ONL). Ook de plannen met betrekking tot de zogenaamde Culturele As in Assen, die het Drents Museum en De Nieuwe Kolk (cultureel) moet gaan verbinden, komen aan de orde met scenario’s van Anne Jaap de Rapper, Ineke Broerse, Gabrielle Kroese en Wia Stegeman.

Op vrijdag 25 november 2011 om 15.00 uur zal ook de jaarlijkse Sandberglezing aan deze tentoonstelling worden gewijd. Daan Roosegaarde en Hans van den Ban zullen dan elk een lezing houden van circa 20 minuten over hun visie op Beelden bij Gebouwen. Na de lezing volgt een debat over dit thema.

De Sandberglezing wordt jaarlijks door DeFKa georganiseerd en gehouden door een prominent kunstenaar/ filosoof/ wetenschapper over hedendaagse kunst in historisch perspectief.

SMAHK / Architectuurpodium Assen CM
Venestraat 88
9402 GP Assen
do t/m za 13.00 - 17.00 uur
www.smahk.nl
www.cerclemeudon.nl

 

Zondag 11 september 2011 om 13.30 uur
Op de tweede dag van Open Monumentendag is er bij het Architectuurpodium Assen, Cercle Meudon, een lezing door stedenbouwkundige Tjalling Visser met als titel ‘Hergebruik als culturele daad’. Vorig jaar gaf Tjalling Visser een lezing over de 19de eeuwse stedenbouw en architectuur in Assen. De lezing dit jaar zal gaan over het opnieuw gebruiken en aanpassen van karakteristieke gebouwen en gebieden vanuit culturele motieven. De lezing sluit aan bij het landelijk thema van Open Monumentendag ‘Herbestemming van Monumenten’. Na een algemene inleiding over hergebruik, de opgave, het proces en (succesvolle) resultaten, zullen ook actuele situaties in Assen aan de orde worden gesteld.

Zondag 26 juni 2011 om 15.00 uur
Dag van de Architectuur, discussie over het thema ‘Zelfverzonnen’. Met medewerking van Arnoud Olie (B+O Architecten, Meppel), Sjef Meijman (beeldend kunstenaar), Victor Ackerman (DAAD Architecten, Beilen), Fokko van der Veen (AEQUO BV Architecten, Assen), Gert Wijlage (kunstenaar/SMAHK). Voorzitter was Ralph du Long.

18 maart t/m 16 april 2011
Presentatie over het Van Doesburghuis.
De Cercle Meudon heeft ex-residents gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm van fotografie, film of andere documenten die een relatie hebben met het atelier.
Er zijn onder meer bijdragen te zien van Jacob Groot, Emo Verkerk, Oosterhuis/Lénárd Architecten, het NAi en Lam de Wolf.
Opening op vrijdag 18 maart om 17.00 uur door Hilko Folkeringa, Directeur Biosopen en Theater De Nieuwe Kolk.
Op zondagmiddag 17 april om 15.00 uur zal de dichter Jacob Groot, die in 1992-1993 in het Van Doesburghuis verbleef, voordragen uit zijn boek Billy Doper (2008) en zal daarover worden geïnterviewd.

3 t/m 18 februari 2011
Een inventarisatie van alle majeure bouw- en stedenbouwkundige plannen van de Gemeente Assen. Onder meer hetgeen vervat is in de Structuurvisie (tot 2030), waaronder de Florijnas.
Deze tentoonstelling krijgt vanaf 1 maart een semi-permanent karakter en zal in 2011 ruim toegankelijk zijn. Gedurende de periode wordt de tentoonstelling aangevuld met nieuw materiaal.
Open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13 tot 17 uur.
Venestraat 88, 9402 GP Assen.

2011 - Een inventarisatie van alle majeure bouw- en stedenbouwkundige plannen van de Gemeente Assen

Vrijdag 8 oktober 2010 van 16.00 tot 18.00 uur
Een lezing met discussie over de functie van architectuurkritiek. Inleidende lezingen worden gehouden door Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal) en Bernard Hulsman (architectuurcriticus en publicist NRC Handelsblad).

Hoewel de discussie deels wordt bepaald door de inleidende lezingen, kunnen de volgende vragen ter oriëntering dienen:

  • Waar het in de kunstkritiek vrij gebruikelijk is om meerdere aspecten bij elkaar te brengen, beperkt de architectuurkritiek zich meestal tot het gebouw en de context daarvan. Misschien hangt dat samen met het praktische aspect van de kunstvorm architectuur, waardoor techniek, materialen en kosten meer aandacht krijgen dan concept en maker. Misschien is het ook de fysieke kant van de architectuur die meer filosofische gedachten omtrent een bouwwerk minder voor de hand liggend maakt. (De Olifantenkooi nummer 3, 2009)
  • Hoe kan architectuurkritiek worden bedreven als noch de architect noch de criticus voorafgaand (te kennen) kaders hebben geschapen waarlangs zij zichzelf beoordelen? (De Olifantenkooi, idem)
  • Is er evenals in de kunstkritiek een tekort aan architectuurkritiek, vooral op lokaal/regionaal niveau?
  • Is een hedendaagse normatieve kritiek wel wenselijk en staat dit niet haaks op het wilde bouwen en (sublieme) diversiteit?
  • Op welke manier en met welk type kritiek is er geschreven over prominente bouwprojecten in Assen, zoals de school voor praktijkonderwijs PrO Assen (BNA gebouw van het jaar 2010 Noord Nederland), De Nieuwe Kolk en de nieuwe wijk Kloosterveste?

3 september t/m 9 oktober
Transformaties, een architectuurtentoonstelling in de DeFKa Campis in Assen over hergebruik van gebouwen, samengesteld door Victor Ackerman (DAAD Architecten, Beilen). Tevens presentatie DAAD-cahier # 7.
Opening op vrijdag 3 september om 16.30 uur.

5 september t/m 9 oktober
Fotopresentatie met historische en hedendaagse schoolfotografie. Met medewerking van JAV Studio’s Assen, collectie Raven Assen, het Drents Archief en de Asser Historische Vereniging.

Zondag 12 september om 15.30 uur
Monumentendag, met in DeFKa een lezing door architectuurhistoricus Tjalling Visser over 19e eeuwse architectuur in Assen, met discussie en muziek.

Vrijdag 18 juni 2010 van 15.00 tot 17.30 uur
Discussie over Schoolarchitectuur. Korte inleidende lezingen werden gegeven door Hanneke van Brakel, scholenbouwmeester Noord-Nederland, die tevens de gespreksleiding voerde; Hans de Man, architectuurhistoricus; Meindert Jan Oostland, directeur AOC Terra in Meppel en Adriaan Leerlooijer, directeur Gomarus College Assen. Na de pauze was er een paneldiscussie met Frank Meijer van Klein Architecten; Berit Ann Roos van Onix Architecten; Linze van der Tuin, directeur PrO Assen en uiteraard het aanwezige publiek.

De discussie vond plaats in de DeFKa Campis, Venestraat 88, 9402 GP Assen.

Panel discussie schoolarchitectuur Discussie schoolarchitectuur
     

Zondag 6 juni 2010 om 15.00 uur
Opening van de tentoonstelling De Nieuwe School met presentaties van Axes Architecten (Gomarus College, Assen), Onix Architecten (Pro-Assen) en Klein Architecten (Terra College, Meppel). Gelijktijdig solo-expositie tekeningen en ruimtelijk werk van beeldend kunstenaar Frank Sciarone.
Op vrijdag 18 juni volgt een debat over schoolarchitectuur en onderwijs(vernieuwing) met medewerking van Hans de Man, Hanneke van Brakel en betrokken architecten en opdrachtgevers.
De opening op 6 juni wordt verricht door dhr. Maurice Hoogeveen, wethouder cultuur en onderwijs, Gemeente Assen.

Zondag 28 maart 2010 om 15.30 uur
Lezing over Sublieme Architectuur, door architectuurtheoreticus Geert Hovingh.

Door een kritiek op de theoretische fundamenten van de geschiedschrijving is het mogelijk de Europese architectuur, die zich kritisch verhield tot de moderne beweging, te bezien in haar 'voltooide' historiciteit. De opening die dit heeft geboden is een reden voor de genoemde diversiteit; naast een continuïteit is er ook sprake van 'nieuwe' invloeden.

De ontdekking van de esthetische categorie van het sublieme is er daar één van. Na de ontkenning ervan in de naoorlogse architectuur - in haar architectuur en in haar kritiek op de Modernen -, (h)erkent de huidige generatie dit in de architectuur van de Moderne Beweging. (De Moderne Beweging is de architectonische erfgenaam van de ingenieurskunst en het Neoclassicisme van de XIX eeuw, waarin het XVIII eeuwse concept van het sublieme een rol speelt in haar programma: de vorming van de natie). Alleen in de hedendaagse architectuur (in de context van de globalisering) krijgt dit een andere vorm.

De lezing is gratis voor publiek toegankelijk en vindt plaats bij de Cercle Meudon, Venestraat 88, 9402 GP Assen.

4 Januari 2010
De Cercle Meudon heeft voor 2010 een jaarprogramma samengesteld met twee presentaties over schoolarchitectuur en transformaties, met aanvullend een drietal lezingen onder anderen over sublieme architectuur en architectuurkritiek. Het thema 'Schoolarchitectuur' sluit aan bij de landelijke discussie over scholenbouw. Het jaarprogramma wordt mede ondersteund door het Stimuleringsfonds voor Architectuur, de Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie van de Gemeente Assen en de DeFKa Campis Assen.

Zondag 13 september, 11.00 - 17.00 uur
Open Monumentendag

Aan de Venestraat 88, de huidige locatie van de Cercle Meudon, staat de voormalige huishoudschool uit 1960, gebouwd door de architect H.E. Nienhuis. Het pand is destijds geplaatst aan de rand van het centrum, aan Het Kanaal. Het is een bijzonder aardig voorbeeld van een compacte praktijkschool met geschakelde lokalen rondom een ruime hal met ‘giraffe-trap’. Uitbreidingen in de jaren 1970 zijn in stijl en nog compleet aanwezig.
Het schoolgebouw aan de Venestraat 88, 9402 GP in Assen is op Open Monumentendag, zondag 13 september, geopend van 11-17 uur.

Zondag 28 juni om 15.00 uur
Debat over Infrastructuur en Mobiliteit

De Cercle Meudon, het Architectuurpodium Assen, heeft voor zondag 28 juni, de Dag van de Architectuur, een debat georganiseerd over 'Infratructuur en Mobiliteit'. Deelnemers zijn onder meer beeldend kunstenaars Anne Jaap de Rapper en Gert Wijlage, architectuurtheoreticus Geert Hovingh, stedenbouwkundige Frans Beune en architect Linda van Heugten. Tijdens het debat zal de mobiliteit in Assen aan de orde komen, met name met betrekking tot de nieuw te ontwikkelen Florijnas, die een nieuw station gaat verbinden met een stedelijk industrieterrein. Ook zullen er (summier) relaties worden gelegd met een stedebouwkundig plan uit 1809 van de bouwmeester Carlo Giovanni Francesco Giudici, over wiens plannen voor Assen er momenteel op de DeFKa Campis een tentoonstelling is te zien.
Zie ook het weblog.

Tijd: Zondag 28 juni van 15.00 tot circa 17.00 uur.
Locatie: DeFKa Campis, Venestraat 88, 9402 GP Assen.
Toegang: gratis
Info: www.defka.nl www.cerclemeudon.nl www.dagvandearchitectuur.nl en telefonisch op 0592 31 53 16.

12 juni - 4 juli 2009
Giudici, per la gloria e per l’onore.

Giudici ontwerp Hal Cercle Meudon
Giudici ontwerp   Hal Cercle Meudon

Tentoonstelling over de architect C.G.F. Giudici (1746 – 1819), ontwerper van de eerste stadsuitleg van Assen. De tentoonstelling krijgt breedte en diepte door middel van twee actuele accenten. Enerzijds de nieuwste stedenbouwkundige plannen (Florijnas) en anderzijds het beeldend werk van Anne Jaap de Rapper.

Jan Giudici was stadsarchitect van Rotterdam en in opdracht van Lodewijk Napoleon verantwoordelijk voor diverse openbare en particuliere gebouwen in Nederland. Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Architectuur en de Gemeente Assen.

Op de Dag van de Architectuur, 28 juni om 15 uur, zal er in dit kader een discussie plaatsvinden rond het thema Stedenbouw, Infrastructuur en Mobiliteit.

De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 12 juni om 16.30 uur door Bart Rijsbergen, die op de Asser ontwerpen van Giudici is afgestudeerd.

31 maart 2009
Bezoekadres en expositieruimte van de Cercle Meudon is vanaf heden Venestraat 88, 9402 GP Assen. De nieuwe locatie biedt daarbij mogelijkheden voor lezingen en videopresentaties. Tevens is er eenwerk/gastatelier beschikbaar.

Programma komende periode:
van 12 juni tot en met 4 juli een overzicht van het oeuvre van de architect C.J.F. (Jan) Giudici, die leefde van1746-1819 met speciale aandacht voor twee actuele 'zichtlijnen'. Enerzijds de architectonische relatie met het nieuwste uitbreidingsplanvoor Assen, de Florijnas, anderzijds de relatie met de beeldende kunst in het werk van Anne Jaap de Rapper. Deze tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met het DrentsArchief en de Bibliotheek NAI en wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur en de Gemeente Assen.

Bezoekadres en expositieruimte van de Cercle Meudon is vanaf heden Venestraat 88, 9402 GP Assen

Donderdag 11 december
Presentatie ontwerp Cultureel Kwartier Assen door Jurjen van der Meer van DeZwarteHond. Projectarchitect: Tjeerd Jellema. In samenwerking met Greiner Van Goor Huijten Architecten en Aannemer BAM Utiliteitsbouw.

Opdrachtgever:
Gemeente Assen en Actium Woningbouwcorporatie. Andere ontwerpen voor dit project waren niet aan de orde.

Presentatie ontwerp Cultureel Kwartier Assen door Jurjen van der Meer Presentatie ontwerp Cultureel Kwartier Assen door Jurjen van der Meer
     
Presentatie ontwerp Cultureel Kwartier Assen door Jurjen van der Meer Presentatie ontwerp Cultureel Kwartier Assen door Jurjen van der Meer
     

22 juni 2008 - Discussie Architectuur en Politiek.
Panelleden:
Wybe Nauta, stadsarchitect Assen;
Bertus Boivin, publicist;
Bé Lamberts, architectuurhistoricus;
Geert Hovingh, architectuurtheoreticus;
Martin Hiemink, Asser Historische Vereniging;
Victor Ackerman, DAAD Architecten;

onder gespreksleiding van Inge Eshuis, raadslid in Assen en Gert Wijlage van DeFKa.

Discussie Architectuur en Politiek Discussie Architectuur en Politiek
     


Discussie Architectuur en Politiek  
     

9 juni 2008 - Van 15 juni t/m 12 juli 2008 tentoonstelling In Concreto, over het nieuwe bouwen. Opening op zondag 15 juni om 15.00 uur door Sicko Heldoorn, burgemeester van Assen.

Expositie In Concreto
Kunstcentrum DeFKa, Vaart NZ 2, 9401 GM Assen

Openingstijden expositie:
donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Op zondag 22 juni van 15.00 tot 17.00 uur, de dag van de architectuur, is er een discussie over het Nieuwe Bouwen (als stijlvorm), zoals dat door van Doesburg en De Stijl naar voren werd gebracht en het nieuwe bouwen zoals dat nu plaatsvindt (als nieuwbouw). Daarbij wordt de tegenstelling tussen het werk van Van Doesburg en de lokale traditionele architectuur uitgediept.

In aansluiting op het thema van de Dag van de Architectuur, namelijk Architectuur en Politiek, zal ook de rol van de politiek in deze discussie aan de orde worden gesteld.

De panelleden bij deze discussie zijn:
Chris de Wal, wethouder te Assen;
Jaap Bruintjes, directeur Museum Smallingerland, Drachten;
Wybe Nauta, stadsarchitect Assen;
Bertus Boivin, publicist;
Geert Hovingh, architectuurtheoreticus:
Martin Hiemink, Asser Historische Vereniging;
Victor Ackerman, architect DAAD.

Plaats:
Keuningzaal van het ICO, Zuidhaege 2, Assen.
De toegang is gratis.

Mede mogelijk gemaakt door:
RAP Architectuurcentrum Leiden, VPRO, Provincie Drenthe, Gemeente Assen, Jan Menses, Museum Smallingerland – Drachten, Stimuleringsfonds voor Architectuur.

21 maart 2008 - De Cercle Meudon te Assen organiseert van 13 juni t/m 5 juli de presentatie 'In Concreto'.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met kunstcentrum DeFKa, het Departement voor Filosofie en Kunst in Assen.
In de presentatie zal het werk, de invloed en het gedachtegoed van Theo van Doesburg centraal staan.
Naast informatie ober de levensloop van Van Doesburg, zullen er documentatie en artikelen worden getoond die betrekking hebben op het ontstaan van De Stijl en de periode 1920-1930, waarin aanverwante bouwactiviteiten en andere projecten gerealiseerd worden in onder meer Leiden en Drachten. Ter vergelijking worden voorbeelden getoond van architectuur in Assen uit dezelfde tijd.

Concerthuis De Kolk Assen Torenlaan Drachten
Concerthuis De Kolk Assen   Torenlaan Drachten

Zoals in de beeldende kunst is er ook in de architectuur sprake van voortdurende vernieuwing én teruggrijpen op traditioneel geworden cultuurpatronen. De baksteen-beton dialoog van het begin 20ste eeuw lijkt zich te hervinden in de relatie neo-traditionele nieuwbouw ten opzichte van neo-modernisme en postmoderne varianten. Aan het begin van de 21ste eeuw lijken alle mogelijkheden, alle soorten van bouwpraktijken evenredig geldig, maar kunnen lokale omstandigheden onevenredig zwaar een stempel drukken op (gemeentelijk) architectuurbeleid.
Om die omstandigheden in de ontwikkeling van de architectuurtheorie een plek te kunnen geven, daartoe dient deze tentoonstelling in essentie een aanzet te geven, inclusief een evaluatie van uitzonderingen op de regel.
Het is immers niet ongewoon dat er van een bepaald bouwexperiment slechts één voorbeeld is, in werkelijkheid of als tekening.
Concreet gaat het bij deze tentoonstelling om documentatie, video en fotografie. 1) een historisch en kunsttheoretisch overzicht van de beginperiode van De Stijl. 2) inventarisatie van bouwproject en renovatie De Papegaaienbuurt in Drachten. 3) Selectie van Asser architectuur gebouwd rond 1920.
Daarbij is het belang van deze tentoonstelling te relateren aan enerzijds de lokale discussie omtrent nieuwbouw en het concept ‘De Asser School’, anderzijds de actuele internationale discussie omtrent de ideale verhouding beeldende kunst-vormgeving-architectuur (zowel in woningbouw als bij openbare gebouwen met bijvoorbeeld specifiek culturele functies). Tijdens de lezingen kunnen gerelateerde kwesties rond de samenhang van ethiek-esthetiek, bijvoorbeeld in het idee van een neutraal functionalisme of ‘ideale architectuur’ verder uitgediept worden.

De presentatie vindt plaats in DeFKa, Vaart NZ 2, 9401 GM Assen.
Op de Dag van de Architectuur, zondag 22 juni, worden sprekers uitgenodigd voor een discussie omtrent (theorievorming binnen de) hedendaagse architectuur en de rol van de overheid.

6 november 2007 - Nieuwbouw Drents Museum
Het Drents Museum heeft gekozen voor het ontwerp van Erick van Egeraat associated architects. De nieuwbouw bestaat uit een nieuwe entree in het voormalige koetshuis plus een ondergrondse uitbreiding van circa 2000 vierkante meters die zich bovengronds toont als een parklandschap aansluitend bij directe omgeving en de Gouverneurstuin. De jury spreekt hierbij van “een genuanceerde inpassing”. Het ontwerp is verkozen boven die van de overige kandidaten: ONL/ A&C/E.P.G. (Kas Oosterhuis_Lénárd), het Zwitserse bureau Holzer Kobler en Drexler Guinand Jauslin, de Berlijnse architect Jürgen Mayer H. in samenwerking met Team 4 Architects Groningen en Winka Dubbeldam/Archi-tectonics New York. Lees verder op het weblog »

Nieuwbouw Drents Museum Nieuwbouw Drents Museum
     

Zondag 24 juni 2007 - Dag van de Architectuur. Lezing en discussie, thema: Kunst en Tijdelijk Verblijf, over kunst in tijdelijke ruimtes én als tijdelijke ruimte. Plaats: DeFKa, Assen

15 juni t/m 14 juli 2007 - City Extensions, tentoonstelling over beeldende kunst in relatie tot architectuur en openbare ruimte, met name stadsuitbreidingen. Subthema: het voorbeeld van de veranderende haveninfrastructuur in Antwerpen en Bremen. Speciaal onderdeel: Project Franchise, een installatie in samenwerking met stichting VHDG. Organisatie: DeFKa, met ondersteuning van Cercle Meudon.

19 april 2007 - De Cercle Meudon is nu officieel een stichting geworden.

19 februari 2007 - Onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens de excursie naar het Acmesa-terrein Assen.

Acmesa-terrein Assen Acmesa-terrein Assen
     


Acmesa-terrein Assen Acmesa-terrein Assen
     


Acmesa-terrein Assen  
     

11 juni t/m 2 juli 2006
Kunstcentrum DeFKa, Vaart NZ 2, 9401 GM Assen

'Nieuwe Kaart'
Een tentoonstelling over actuele relaties tussen beeldende kunst, architectuur en de vormgeving van openbare ruimte. De overgang van een stedelijke structuur naar landschappelijke ordening. Met Sjanet Bijker uit Groningen, Hanswerner Kirschmann uit Bremen, Rapp+Rapp architecten. Op 2 juli om 15.30 uur: Lezingen en discussie over ruimtelijke ordening en de positie van publieke opdrachtkunst, met Chris Moller, architectenbureau S 333.

Bureau Dedo heeft een aantal bouwlocaties in Assen gefotografeerd waar beeldende kunst met architectuur gerealiseerd kan worden.

Acmesa-terrein Assen Acmesa-terrein Assen
Acmesaterrein   Acmesaterrein

Industrieweg Assen Industrieweg Assen
Industrieweg   Industrieweg

Industrieweg Assen Veemarkt Assen
Industrieweg   Veemarkt

Veemarkt Assen Veemarkt Assen
Veemarkt   Veemarkt

Messchenveld Assen Messchenveld Assen
Messchenveld   Messchenveld

Messchenveld Assen Messchenveld Assen
Messchenveld   Messchenveld

Messchenveld Assen Messchenveld Assen
Messchenveld   Messchenveld

Peelerpark Assen Peelerpark Assen
Peelerpark   Peelerpark

Poststraat Assen Poststraat Assen
Poststraat   Poststraat

Talmastraat Assen Van Heekstraat Assen
Talmastraat   Van Heekstraat

Troelstralaan Assen Troelstralaan Assen
Troelstralaan   Troelstralaan

Weiersstraat Assen Weiersstraat Assen
Weiersstraat   Weiersstraat