Home


Architectuurpodium Assen CM, de Cercle Meudon, is gespecialiseerd in de multidisciplinaire benadering van de relatie hedendaagse beeldende kunst en architectuur.

De Cercle Meudon is opgezet vanuit de gedachte aan leven en werk van de beeldend kunstenaar en dichter Theo van Doesburg, de activiteiten van Het Van Doesburghuis in Meudon, Frankrijk en de studie BeeldArchitectuur en Kunst (2001) van Jean Leering.


Anneke Wilbrink z.t. 2005 Doel van het Architectuurpodium Assen CM is het bieden van een podium voor discussies over hedendaagse kunst, cultuur, vormgeving met de nadruk op architectuur, door middel van lezingen, projectexposities en literatuurstudie.
Anneke Wilbrink  z.t. 2005